Wpisy

Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut

Projekt doradczy – audyt działu HR

FIRMA:Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut

Duża firma produkcyjna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • ocena jakości prowadzonych działań i procesów;
 • przedstawienie benchmarków na rynku oddalonym od większej aglomeracji.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • przeprowadzeniu ustrukturyzowanych wywiadów z: HR Managerem, szefami poszczególnych działów i Członkiem Zarządu;
 • analizie przed “wejściem  do firmy” np. procesu aplikowania na najważniejsze grupy stanowisk; sposobów aplikowania do firmy i czasu poświęcanego przez kandydatów;
 • analizie danych historycznych (absencja, rotacja, NN, nadgodziny i powody delegowania do nadgodzin, budżety – w tym szkoleniowy);
 • analizie konkurencji pod względem Employee Value Proposition (wartości oferowane pracownikom);
 • analizie poszczególnych procesów na ścieżce kandydata, pracownika i byłego pracownika;
 • analizie procesu rekrutacji;
 • analizie procesu wdrożenia pracownika do firmy;
 • analizie ocen okresowych, sposobu i jakości wypełniania przez przełożonych;
 • analizie strategii firmy, analizie P&L (Profits&Losts = rachunek zysków i strat);
 • analizie regulaminu pracy, wynagrodzeń i premiowania oraz pozostałej dokumentacji dot. zasobów ludzkich;
 • przygotowaniu rekomendacji.

SUKCESY:

Przygotowana analiza i rekomendacje spełniły oczekiwania Klienta. Dział HR otrzymał konkretne wytyczne, które określają, w jakich aspektach świadczy współpracę dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego zgodnie z rynkiem, poniżej lub powyżej oczekiwań, lub tego, co oferuje konkurencja i aktualne trendy HR.