Wpisy

Doradztwo zarządzanie operacyjne w firmie e-commerce

Projekt doradczy – reorganizacja procesów obsługi klienta w hurtowni odzieży e-commerce

FIRMA:Doradztwo zarządzanie operacyjne w firmie e-commerce

Hurtownia odzieży online.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • konieczność szybkiej reorganizacji firmy w związku z planowaną nieobecnością / mniejszą dostępnością właścicieli,
 • odciążenie właścicieli od konieczności przebywania w firmie i podejmowania decyzji,
 • pomyłki, zwroty (w tym bezpodstawne), korekty.
 • bardzo duża strata czasu pracowników w związku z nieułożonymi procesami, powielanie czynności, którą ktoś inny wykonał,
 • problem z zastępowalnością,
 • bardzo dynamiczne środowisko.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • dogłębnym zrozumieniu biznesu klienta (nietypowa działalność wykonywana w specyficznych warunkach),
 • obserwacji pracowników podczas pracy przy obsłudze zamówień, kontakcie z klientami, realizacji odbioru towaru i dostaw, obsłudze reklamacji,
 • ustrukturyzowanych wywiadach z poszczególnymi pracownikami i właścicielami,
 • analizie dokumentacji, która funkcjonuje w kontakcie z klientem,
 • analizie procesów: wielokanałowego składania zamówień, realizacji zamówień w tym kontaktu z klientem w trakcie procesu, składania reklamacji, dostawy.
 • przygotowano dokumentację windykacyjną, zmiany do regulaminu sprzedaży przez internet.

SUKCESY:

 • w pierwszym roku klient zaoszczędzi min. 65 tys. w związku z przekazanymi rekomendacjami,
 • szybkie wdrożenie rekomendacji zaowocowało wcześniejszą decyzją o zmniejszeniu ilości czasu poświęcanego na tę działalność.
Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut

Projekt doradczy – audyt działu HR

FIRMA:Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut

Duża firma produkcyjna.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • ocena jakości prowadzonych działań i procesów,
 • przedstawienie benchmarków, na rynku oddalonym od większej aglomeracji.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • przeprowadzeniu ustrukturyzowanych wywiadów z: HR Manager, szefami poszczególnych działów i Członkiem Zarządu,
 • analizy przed “wejściem  do firmy” np. procesu aplikowania na najważniejsze grupy stanowisk, sposobów aplikowania do firmy i czasu poświęcanego przez kandydatów,
 • analizą danych historycznych (absencja, rotacja, NN, nadgodziny i powody delegowania do nadgodzin, budżety w tym szkoleniowy)
 • analizie konkurencji pod względem Employee Value Proposition,
 • analizie poszczególnych procesów na ścieżce kandydata, pracownika i byłego pracownika,
 • analizie procesu rekrutacji,
 • analizie procesu wdrożenia pracownika do firmy,
 • analizie ocen okresowych, sposobu i jakości wypełniania przez przełożonych,
 • analizie strategii firmy, analizie P&L (Profits&Losts = rachunek zysków i strat),
 • analizie regulaminu pracy, wynagrodzeń i premiowania, pozostałej dokumentacji dot. zasobów ludzkich,
 • przygotowaniu rekomendacji.

SUKCESY:

 • przygotowana analiza i rekomendacje spełniły oczekiwania,
 • dział HR otrzymał konkretne wytyczne, które określają w jakich aspektach świadczy współpracę dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego zgodnie z rynkiem, poniżej lub powyżej oczekiwań lub tego co oferuje konkurencja i aktualne trendy HR.