• Doskonalimy procesy HR | MakinaHR

MAKINA Katarzyna Piekut

05-800 Pruszków; ul. Radnych 10 lok. 48

NIP: 5342135622 , REGON: 381187635

Numer konta Millenium Bank:

PL 81116022020000000393084862

EUR PL 67116022020000000462529257; SWIFT (BIC) code: BIGBPLPW; Name of the bank: Bank Millennium S.A. Bank adress : 02-593 Warszawa, Stanisława Żaryna 2A Street Bank country: POLAND

Wpis numer 25290 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

Wpis numer 2.14/00028/2021 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Certyfikat numer HRHTFacet5615 uprawniający do przeprowadzania feedback metodą FACET5 i sprzedaży poszczególnych raportów.

Certyfikat numer HRHTF5SuperSkills20 uprawniający do prowadzenia szkoleń Super Skills.