KLIENT:

Zarządzanie projektem rekrutacji masowej

Międzynarodowy lider w branży automotive.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • nieoczekiwany wzrost zamówień chwilę po przeniesieniu zakładu do nowej lokalizacji.
  • dwutygodniowy przestój zakładu w trakcie realizacji rekrutacji na ok. 250 osób
  • czas rekrutacji i akceptacji pracownika do zatrudnienia trwał od 30 do 90 dni
  • brak możliwości prowadzenia części etapów procesu rekrutacji w siedzibie klienta
  • 0% poziom bezrobocia w lokalizacji klienta
  • sezon rekrutacyjny u lokalnej konkurencji klienta

OPIS:

Projekt polegał na wprowadzeniu znaczących zmian w sposobie rekrutacji, komunikacji, wdrożeniu pracowników, stworzeniu oraz egzekucji harmonogramów, opracowaniu budżetu i media planu. Największym wyzwaniem było spowolnienie i ponowne wzmożenie procesu rekrutacji ze względu na dwutygodniowy, coroczny przestój zakładu który odbywał się w trakcie całego projektu pozyskania ok. 250 pracowników. Dodatkowo klient miał wdrożone bardzo wysokie standardy jakościowe i ilościowe, jednym z etapów weryfikacji był test manualny. Oprócz zapewnienia ustalonych poziomów realizacji zamówienia wymagano doskonałej organizacji na miejscu ze względu na procedury dotyczące przestrzeni biurowych, części produkcyjnej i magazynowej.

SUKCESY:

  • 100% realizacja zatrudnienia pracowników,
  • skrócenie procesu rekrutacji do 1 dnia z zachowaniem 6 etapów,
  • zmniejszenie do 2% absencji chorobowej na grupie ok. 250 pracowników zewnętrznych w okresie największej zachorowalności versus znacznie wyższy poziom absencji chorobowej wśród wewnętrznych pracowników klienta,
  • stworzenie oddziału on-site, który na miejscu w siedzibie klienta wspierał realizację projektu i dalszą współpracę.