FIRMA:

Rodzinna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • podkreślenie tożsamości firmy, w której dotychczasowy właściciel odszedł na emeryturę i przekazał firmę młodszemu pokoleniu,
  • ustalenie konkretnego kierunku działania,
  • podział, których klientów obsługujemy a których na tym etapie rozwoju nie przyjmujemy,
  • chęć przyciągnięcia kandydatów, którzy będą czuli się dobrze w tym środowisku i firma z nimi.

OPIS:

Podczas warsztatu zwróciłam uwagę na istotne elementy, które do tej pory nie były brane pod uwagę przez osoby zarządzające.

Zarząd miał przestrzeń do tego by na spokojnie zastanowić się i ustalić wspólny kierunek działania. Stworzyliśmy wizję, misję i wartości. Każdy z członków zarządu miał wpływ na brzmienie poszczególnych elementów składowych firmowego DNA.

Co ważne treść misji i wizji została zawarta w pojedynczych zdaniach. Zależało nam na frazach, które będą łatwe do zrozumienia i zapamiętania przez pracowników i klientów.

Wartości  firmowe zostały oparte nie tylko na określeniach ale też powstał “słowniczek”, który tłumaczył poprzez jakie zachowania i postawy rozumiane są w/w wartości.

SUKCESY:

Dyskusja odnośnie wartości była przeze mnie moderowana ze szczególną uwagą ponieważ zazwyczaj ten etap wiąże się z energiczną wymianą zdań i mogą tworzyć się podziały w zespole, który pracuje nad nimi. Na szczęście w tym przypadku udało się bezkonfliktowo przeprowadzić warsztat.