Wdrożenie usługi On-Site i semi Master Vendoring

FIRMA:

Globalny lider, produkcja kosmetyczna.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • nieoczekiwany problem z rekrutacją pracowników,
 • brak dostosowania oferty pracodawcy do aktualnych trendów,
 • pogarszająca się opinia o pracodawcy na rynku,
 • niewłaściwe planowanie grafików
 • kilkudziesięcioosobowy skład pracowników “na telefon” ze względu na specyfikę zakładu
 • bardzo wysokie standardy i wytyczne odnośnie BHP, pracownicy z koniecznością badań sanitarno-epidemiologicznych

OPIS:

Przygotowanie szerokiej analizy wskaźników, kosztów pracowniczych i procesów. Zlokalizowanie wąskich gardeł i luk w komunikacji. Oszacowanie szans i zagrożeń wynikających z dokonania zmian w zakresie sposobu harmonogramowania grafików, komunikacji z kandydatami i pracownikami. Przedstawienie twardych danych, na podstawie których klient zadecydował o przystąpieniu do wdrożenia zmian w firmie. Na prośbę klienta brał on udział w wyborze osoby dedykowanej do współpracy na miejscu w formie on -site. Szybkie efekty wdrażanych zmian doprowadziły do zwiększenia zaufania klienta i oddania komunikacji z agencją pracy. Wymagało to wielokrotnych kontaktów z klientem, drugą agencją i działami prawnymi wszystkich 3 stron. Oprócz wdrożenia oddziału na terenie klienta doszło do częściowego zarządzania współpracą z drugą agencją dedykowaną dla klienta.

SUKCESY:

 • 100% realizacja zatrudnienia pracowników,
 • dokonanie diametralnej zmiany w sposobie zamawiania pracowników,
 • zapewnienie większej stabilności, zmniejszenie rotacji, zmniejszenie absencji chorobowej i nadgodzin,
 • stworzenie oddziału on-site i zarządzanie działaniami drugiej agencji w modelu semi Master Vendoring,
 • osoba w dziale HR, która do tej pory była dedykowana do obsługi pracowników zewnętrznych została odciążona i mogła rozwijać się w ambitnych i adekwatnych dla niej zadaniach.