Stworzenie dashboardu zarządczego ze wskaźnikami HR

FIRMA:

Duża firma produkcyjna.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • przetworzenie ‘big data’ na ‘smart data’,
 • przygotowanie narzędzia, które będzie realizowało potrzeby HR Managera jak i poszczególnych managerów,
 • stworzenie narzędzia, które będzie funkcjonalne, w rozumieniu tej firmy – nie będzie mierzyło wszystkiego, tylko to co faktycznie istotne dla ich biznesu,
 • wygenerowanie oszczędności czasu na przygotowywanie kilku raportów w oddzielnych plikach, tylko wszystkie dane w jednym miejscu,
 • stworzenie rozwiązania, które będzie pomocne dla HR Managera i Dyrektora Zarządzającego podczas podejmowania decyzji personalnych, tworzenia strategii dla biznesu i HR na kolejne lata, pracy 1:1 z managerami nad optymalizacją i polepszeniem wyników jakościowo – ilościowych w ich działach,
 • osiągnięcie celu jakim jest zminimalizowanie nadgodzin, niedopracowania etatu, braki kadrowe, lepsze zarządzanie zasobami.

OPIS:

Projekt polegał na stworzeniu narzędzia / dashboardu w EXCEL z użyciem PIVOT. Obszary danych, które zostały zawarte w tym narzędziu:

 • dowolna możliwość sortowania danych po: latach (5 lat wstecz), kwartałach, miesiącach, przełożonych, działach, rodzaju pracownika, rodzaju umowy o pracę;
 • dane finansowe: przychody, zyski, marża
 • ROI HR, VAHC,
 • wartość wypłaconych wynagrodzeń zasadniczych, premii, średnie wynagrodzenia w danych działach,
 • liczba zatrudnionych pracowników wedle rodzaju umowy, zatrudnienie pracowników młodocianych, liczba wszystkich pracowników, z którymi była podpisana choć jedna umowa, podział na rodzaj umowy współpracy i wartości jakie zostały wypłacone w zależności od rodzaju umowy, młodociani liczba po latach i miesiącach, poziom rotacji wszystkich pracowników,
 • bilans zatrudnienia nowi i Ci,  którzy odeszli, powody odejścia,
 • staż pracy z wyróżnieniem osób, którym zbliża się wiek emerytalny i informacją kiedy go osiągną,
 • nieobecności, zwolnienia lekarskie, NN, UnŻ, wskaźnik Bradforda,
 • nadgodziny, wartość i liczba wypłaconych nadgodzin,
 • zaległe urlopy w dniach i wartości ekwiwalentu urlopowego w podziale na przełożonych,
 • niedopracowanie etatu,
 • niedopracowanie dziennej normy wraz z powodami.

SUKCESY:

Dobra realizacja tego dashboardu skłoniła HR do rozszerzenia współpracy o przygotowanie kolejngo dashboardu.