Projekt doradczy – wybór wskaźników dla działu HR

FIRMA:

Duża firma produkcyjna.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • wybór i uargumentowanie przed zarządem dlaczego akurat te wskaźniki HR mają wesprzeć top management w lepszym zarządzaniu firmą.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • przeprowadzeniu wywiadów z TOP Management (5 osób) odnośnie wyzwań i tego jakie dane ułatwiłyby pracę,
 • wywiady w dziale HR,
 • obserwacja “on the job”,
 • wywiad z członkami zarządu,
 • analiza danych z poprzednich lat – rozbudowane arkusze, duże ilości danych,
 • analizie ocen okresowych, procesów m.in. rekrutacji i onboardingu,
 • dokładnym poznaniu procesów na produkcji,
 • dokładnym poznaniu odpowiedzialności i wyzwań szefów poszczególnych działów.

SUKCESY:

 • przygotowana analiza i rekomendacje spełniły oczekiwania,
 • spójna komunikacja w gronie TOP Management, zwiększono zrozumienie dla działań zespołu HR.