Projekt doradczy – wybór wskaźników dla działu HR

FIRMA:

Duża firma produkcyjna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • wybór i uargumentowanie przed zarządem, dlaczego akurat te wskaźniki HR mają wesprzeć top management w lepszym zarządzaniu firmą.

OPIS:

Projekt polegał na:

  • przeprowadzeniu wywiadów z top management (5 osób) odnośnie wyzwań i tego, jakie dane ułatwiłyby pracę;
  • wywiadach w dziale HR;
  • obserwacji managerów podczas pracy, przed ocenami okresowymi i spotkaniami podsumowującymi pracę poszczególnych członków zespołów – rozpoznanie, na jakie elementy zwracają uwagę i jakie dane są potrzebne, jakich informacji potrzebują, a aktualnie nie mają dostępu, lub zebranie ich zajmuje dużo czasu;
  • wywiadach z członkami zarządu;
  • analizie danych z poprzednich lat – rozbudowane arkusze, duże ilości danych;
  • analizie ocen okresowych oraz procesów m.in. rekrutacji i onboardingu (wprowadzenie nowego pracownika);
  • dokładnym poznaniu procesów na produkcji;
  • dokładnym poznaniu odpowiedzialności i wyzwań szefów poszczególnych działów.

SUKCESY:

Przygotowana analiza i rekomendacje spełniły oczekiwania Klienta. Komunikacja w gronie top management stała się spójna oraz zwiększyło się zrozumienie dla działań zespołu HR.