FIRMA:

Drukarnia

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • stres związany z zarządzaniem;
 • nieustalone procesy;
 • brak polityki handlowej;
 • brak zarządzania budżetem.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • analizie zakresów obowiązków poszczególnych pracowników;
 • analizie klientów;
 • rentowności klientów;
 • kilkudniowej obserwacji procesów;
 • przygotowaniu map procesów;
 • przygotowaniu rekomendacji;
 • przygotowaniu analizy realizacji przychodów, zysków i strat;
 • komunikacji z nową, zewnętrzną firmą od systemu ERP w celu ustalenia potrzebnych zakresów i raportów na potrzeby analizy zarządczej.