FIRMA:

Firma handlowa.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • brak usystematyzowanego procesu wdrożenia pracownika do firmy,
  • wydłużenie procesu adaptacji i luki w komunikacji,
  • przełożony poświęca zbyt dużo czasu na wdrożenie,
  • nieobecność kluczowych osób podczas pierwszego dnia w pracy nowego pracownika.

OPIS:

Zapoznanie się z dotychczasowymi wyzwaniami, które występowały w związku z zatrudnieniem nowej osoby na stanowisko specjalistyczne lub eksperckie. Omówienie z przełożonym i osobą, która wykonuje pracę na równoległym stanowisku najważniejszych kwestii do zapoznania. Zaangażowanie przełożonego do nadania ram wdrożenia i poszczególnych etapów przy użyciu strategii Vonneguta. Wybór i przygotowanie pozostałych członków zespołu do przeprowadzenia swoich części wdrożenia nowej osoby. Przedstawienie przyszłemu kandydatowi harmonogramu wdrożenia na ok. 2 tygodnie przed przyjściem do pracy. Wybór gadgetów do welcome pack.

SUKCESY:

  • poprawa komunikacji w firmie,
  • poczucie zaopiekowania przez nowego pracodawcę,
  • uwolnienie czasu bezpośredniego przełożonego,
  • zaangażowanie pozostałych członków zespołu i integracja z nowym pracownikiem.