Projekt doradczy – strategia HR na 2021 w firmie produkcyjnej

FIRMA:

Produkcyjna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • oczekiwanie względem HR jasnych kierunków ze strony zarządu,
 • pierwsza strategia działu HR,
 • niepewność rynkowa związana z pandemią.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • przeprowadzeniu audytu HR – weryfikacji aktualnego stanu jakości procesów i standardów IT w obszarze zasobów ludzkich,
 • analizie rozbudowanych danych dotyczących czasów trwania poszczególnych procesów, wskaźników HR jak absencja, rotacja i inne, analizie P&L (profits & losts);
 • analizie głównych wskaźników makroekonomicznych, aby strategia nie była tworzona tylko dla działu HR, ale dla działu, który znajduje się w firmie w konkretnym otoczeniu biznesowym,
 • odniesienie się do misji, wizji, wartości i strategii firmy na 2021,
 • analizie wyników sprzedaży z poprzednich lat,
 • analizie danych dot ZZL z poprzednich lat,
 • analizie sytuacji branży klienta i rynku pracy w Polsce w odniesieniu do sytuacji pandemicznej,
 • przygotowaniu konkretnych wytycznych na 2021 w odniesieniu do wskaźników.

SUKCESY:

 • przygotowane dane zostały wykorzystane nie tylko przez dział HR, ale także przez zarząd firmy.