FIRMA:

Firma produkcyjna.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • ograniczony czas;
  • wąska branża;
  • konieczność dopasowania danych na konkretnym, lokalnym terenie;
  • raport potrzebny do analizy na poziomie międzynarodowej grupy, do której należy firma.

OPIS:

Raport powstał na podstawie danych zebranych z rynku, wywiadów z pracownikami, kontaktu z wyspecjalizowaną firmą rekrutacyjną. W raporcie oprócz wytycznych wynagrodzeń dla kilkunastu stanowisk znalazły się również rekomendacje dot. zarządzania zasobami ludzkimi i pozyskiwania talentów w różnych działach firmy takich jak produkcja, logistyka, sprzedaż, obsługa klienta i finanse.