FIRMA:

Firma logistyczna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • brak ścieżki aplikowania;
  • nieatrakcyjna strona internetowa;
  • brak podstawowych informacji na temat oferty pracy.

OPIS:

Zakładka kariera powstała na podstawie:

  • obserwacji realizowanych czynności przez pracowników;
  • spotkań z przełożonymi;
  • rozmów z pracownikami;
  • warsztatów mających na celu wyznaczenie misji, wizji i wartości firmowych;
  • odbycia spotkań rekrutacyjnych i zweryfikowania najczęściej zadawanych pytań;
  • weryfikacji raportów dot. potrzeb pracowników fizycznych względem pracodawców;
  • analizy konkurencji.