Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut

Projekt doradczy – audyt działu HR

FIRMA:Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut

Duża firma produkcyjna.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • ocena jakości prowadzonych działań i procesów,
 • przedstawienie benchmarków, na rynku oddalonym od większej aglomeracji.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • przeprowadzeniu ustrukturyzowanych wywiadów z: HR Manager, szefami poszczególnych działów i Członkiem Zarządu,
 • analizy przed “wejściem  do firmy” np. procesu aplikowania na najważniejsze grupy stanowisk, sposobów aplikowania do firmy i czasu poświęcanego przez kandydatów,
 • analizą danych historycznych (absencja, rotacja, NN, nadgodziny i powody delegowania do nadgodzin, budżety w tym szkoleniowy)
 • analizie konkurencji pod względem Employee Value Proposition,
 • analizie poszczególnych procesów na ścieżce kandydata, pracownika i byłego pracownika,
 • analizie procesu rekrutacji,
 • analizie procesu wdrożenia pracownika do firmy,
 • analizie ocen okresowych, sposobu i jakości wypełniania przez przełożonych,
 • analizie strategii firmy, analizie P&L (Profits&Losts = rachunek zysków i strat),
 • analizie regulaminu pracy, wynagrodzeń i premiowania, pozostałej dokumentacji dot. zasobów ludzkich,
 • przygotowaniu rekomendacji.

SUKCESY:

 • przygotowana analiza i rekomendacje spełniły oczekiwania,
 • dział HR otrzymał konkretne wytyczne, które określają w jakich aspektach świadczy współpracę dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego zgodnie z rynkiem, poniżej lub powyżej oczekiwań lub tego co oferuje konkurencja i aktualne trendy HR.