FIRMA:

Doradcza, belgijska, zajmująca się wprowadzaniem firm z USA do Europy.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • ograniczony czas;
  • rozbieżne informacje odnośnie interpretowania zapisów;
  • rozbieżne informacje odnośnie czasu obowiązywania tarczy;
  • przetłumaczenie wyjaśnienia konkretnych zapisów na język angielski

OPIS:

Na potrzeby współpracy z belgijską firmą doradczą przygotowałam obszerny materiał doradczy wytycznych dla jej klientów w Polsce. Materiał dotyczył pierwszej wersji tarczy antykryzysowej. Moje rekomendacje przetłumaczyłam na język angielski.

SUKCESY:

Przygotowanie profesjonalnego materiału w ograniczonym czasie, w języku angielskim.