Doprowadzenie oddziałów do rentowności

FIRMA:

Międzynarodowa, sprzedaż usług.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

  • mimo dobrej koniunktury na rynku brak realizacji wyznaczonego budżetu
  • koszty przewyższają zyski
  • brak standardów we współpracy z klientami

OPIS:

Doprowadzenie oddziałów do rentowności wymagało analizy podejmowanych i zaniechanych działań w obszarach: sprzedaży, obsługi po sprzedażowej, działań marketingowych, reklamacji, rekrutacji i wdrożenia pracowników, zarządzania P&L jednostek. Po zidentyfikowaniu głównych punktów zapalnych odbyły się spotkania z pracownikami i klientami. Spotkania z pracownikami dotyczyły przedstawienia aktualnej sytuacji i zaangażowania ich w proces zmian. Wywiady wśród klientów miały na celu poznanie ich opinii o jakości świadczonych usług jak również ponowne nawiązanie współpracy. W pierwszej kolejności dokonano zmian, które miały największy wpływ na rentowność natomiast bardzo ważne było ustabilizowanie sytuacji i dalsza systematyczna weryfikacja wyników i rozwoju jednostki. Procesy, które zostały zmapowane wspierały komunikację z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

SUKCESY:

  • zwiększenie rentowności
  • systematyczne przekraczanie planów sprzedaży
  • zaangażowanie pracowników proces zmian
  • nawiązanie współpracy z klientami, którzy odeszli