Wprowadzone przez

Stworzenie dashboardu zarządczego ze wskaźnikami HR

FIRMA: Duża firma produkcyjna. WYZWANIA W PROJEKCIE: przetworzenie ‘big data’ na ‘smart data’, przygotowanie narzędzia, które będzie realizowało potrzeby HR Managera jak i poszczególnych managerów, stworzenie narzędzia, które będzie funkcjonalne, w rozumieniu tej firmy – nie będzie mierzyło wszystkiego, tylko to co faktycznie istotne dla ich biznesu, wygenerowanie oszczędności czasu na przygotowywanie kilku raportów w […]

Projekt doradczy – strategia HR na 2021 w firmie produkcyjnej

FIRMA: Produkcyjna WYZWANIA W PROJEKCIE: oczekiwanie względem HR jasnych kierunków ze strony zarządu, pierwsza strategia działu HR, niepewność rynkowa związana z pandemią. OPIS: Projekt polegał na: przeprowadzeniu audytu HR – weryfikacji aktualnego stanu jakości procesów i standardów IT w obszarze zasobów ludzkich, analizie rozbudowanych danych dotyczących czasów trwania poszczególnych procesów, wskaźników HR jak absencja, rotacja […]

Projekt doradczy – reorganizacja procesów obsługi klienta w hurtowni odzieży e-commerce

FIRMA: Hurtownia odzieży online. WYZWANIA W PROJEKCIE: konieczność szybkiej reorganizacji firmy w związku z planowaną nieobecnością / mniejszą dostępnością właścicieli, odciążenie właścicieli od konieczności przebywania w firmie i podejmowania decyzji, pomyłki, zwroty (w tym bezpodstawne), korekty. bardzo duża strata czasu pracowników w związku z nieułożonymi procesami, powielanie czynności, którą ktoś inny wykonał, problem z zastępowalnością, […]

Rekrutacja w modelu zewnętrznego działu HR

FIRMA: Międzynarodowa firma usługowa. WYZWANIA W PROJEKCIE: projekt “na wczoraj”; kontakt z power sponsorem przyszłymi przełożonymi zagranicą. OPIS: przygotowanie arkuszy z opisem stanowiska i wszystkimi niezbędnymi informacjami w kontakcie pomiędzy przełożonym, zewnętrznym działem HR i przyszłym pracownikiem, odbycie rozmów w języku angielskim z przyszłymi przełożonymi; zredagowanie ogłoszeń o pracę wedle aktualnych wytycznych, przygotowanie dyspozycji dla […]

Projekt doradczy – audyt działu HR

FIRMA: Duża firma produkcyjna. WYZWANIA W PROJEKCIE: ocena jakości prowadzonych działań i procesów, przedstawienie benchmarków, na rynku oddalonym od większej aglomeracji. OPIS: Projekt polegał na: przeprowadzeniu ustrukturyzowanych wywiadów z: HR Manager, szefami poszczególnych działów i Członkiem Zarządu, analizy przed “wejściem  do firmy” np. procesu aplikowania na najważniejsze grupy stanowisk, sposobów aplikowania do firmy i czasu […]

Projekt doradczy – wybór wskaźników dla działu HR

FIRMA: Duża firma produkcyjna. WYZWANIA W PROJEKCIE: wybór i uargumentowanie przed zarządem dlaczego akurat te wskaźniki HR mają wesprzeć top management w lepszym zarządzaniu firmą. OPIS: Projekt polegał na: przeprowadzeniu wywiadów z TOP Management (5 osób) odnośnie wyzwań i tego jakie dane ułatwiłyby pracę, wywiady w dziale HR, obserwacja “on the job”, wywiad z członkami […]

Projekt doradczy – wsparcie operacyjne właściciela drukarni

FIRMA: Drukarnia. WYZWANIA W PROJEKCIE: stres związany z zarządzaniem; nieustalone procesy; brak polityki handlowej; brak zarządzania budżetem. OPIS: Projekt polegał na: analizie zakresów obowiązków poszczególnych pracowników; analizie klientów; rentowności klientów; kilkudniowej obserwacji procesów; przygotowaniu map procesów; przygotowaniu rekomendacji; przygotowaniu analizy realizacji przychodów, zysków i strat; komunikacji z nową, zewnętrzną firmą od systemu ERP w celu […]

9 przeszkód, które zniechęcają kandydatów do odpowiedzi na Twoje oferty pracy.

Jeżeli zastanawiasz się co powoduje, że nie jesteś w stanie szybko i skutecznie zatrudnić nowych osób do swojego zespołu lub firmy, w której pracujesz to ten artykuł jest dla Ciebie. Poniżej przedstawię o 9 najczęściej występujących przeszkodach, które uniemożliwiają kandydatom zaaplikowanie lub zniechęcają ich do odpowiedzi na Twoją ofertę pracy.   Nie ma możliwości załączenia […]

Edit: Do weryfikacji stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie badań wstępnych i okresowych oraz szkoleń BHP. Decyzja z dnia 16.03.2020 r.

EDIT: O 12.30 w dniu 20.03.2020 r. odbyłam rozmowę telefoniczną z przedstawicielem departamentu prawnego w PIP. Dotyczy stanowiska Głównego Inspektora Pracy z dnia 16.03.2020 r. w sprawie konieczności i formy przeprowadzania: -> wstępnych badań lekarskich dla nowych pracowników, -> okresowych badań lekarskich, -> wstępnych szkoleń BHP, -> okresowych szkoleń BHP, w odniesieniu do zagrożenia epidemiologicznego […]

Koronawirus a bezpieczeństwo rekrutera na przykładzie zatrudnienia zewnętrznego. Case Study.

Poniżej przedstawiam case study sytuacji, w której znalazł się jeden z rekruterów.  Zarządzałam oddziałami agencji pracy przez ok. 6 lat, otwierałam też nowe lokalizacje. Mam nadzieję, że moje porady dotrą do większej ilości osób zarządzających w agencjach pracy, prowadzących rekrutacje w tym masowe lub reprezentujących Pracodawcę Użytkownika. Z tego artykułu dowiesz się: Jakie dodatkowe i […]