fbpx

Wspieram firmy w ułatwieniu komunikacji, wdrożeniu standardów i analizie wskaźników HR.

Łączę najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim i analityki biznesowej 

do ciągłego doskonalenia procesów w Twojej firmie.

Jestem bliskim partnerem, który wdraża praktyczne i skuteczne rozwiązania.

ZAUFALI MI

NAJCZĘSTSZE WYZWANIA MOICH KLIENTÓW

ZWIĘKSZENIE
EFEKTYWNOŚCI

LUKI W KOMUNIKACJI I KONFLIKTY

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

BRAK KANDYDATÓW,
ROTACJA PRACOWNIKÓW

WDROŻENIE
PRACOWNIKÓW

POPRAWA
WYNIKÓW
SPRZEDAŻY

PROCEDURY I STANDARDY
NIE WSPIERAJĄ BIZNESU

ZARZĄDZANIE
BUDŻETEM

Diagnoza przyczyn i rekomendacje zmian

Kandydaci przestają pojawiać się na rozmowach a wybrane osoby po podpisaniu listu intencyjnego nie podejmują pracy. Wdrożenie wciąż rotujących pracowników generuje dodatkowe koszty i obciąża przygotowujących do wykonywania obowiązków menedżerów i współpracowników.

Dokonam głębokiej analizy procesów  biznesowych na linii firma – kandydaci – pracownicy.

Zidentyfikuję przyczyny dzięki indywidualnym wywiadom z wybranymi pracownikami, mapowaniu ścieżek kandydatów oraz analizie wskaźników i dokumentacji.

Opracuję propozycję rozwiązań dedykowaną Twojej firmie.

Wdrożenie rekomendacji

Wdrożenie zmian jest często jednym z najtrudniejszych procesów w firmie wymagającym poświęcenia dodatkowego czasu i zasobów ze strony kierowników.

Nadaję priorytety zadaniom, korzystam ze sprawdzonych metod zarządzania projektami. Wyznaczam cele i wskaźniki, które zdefiniują ich realizację; testuję różne pomysły by świadomie zarządzać projektem i procesami. Dzielę się wiedzą ekspercką, ustalam komunikację i koordynuję pracę.

Uwolnię czas menedżerów poprzez przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie polegające na optymalizacji poszczególnych procesów lub zarządzaniu projektami, zadbam by budżet i harmonogram były zrealizowane zgodnie z planem.

Zarządzanie projektami

Wyzwania takie jak powstanie siedziby firmy, otwarcie zakładu produkcyjnego lub nowego oddziału firmy, sezonowe lub skokowe zwiększenie zamówień klientów często potęguje stres, który uniemożliwia sprawną realizację wyznaczonych celów.

Ważne wydarzenia w życiu firmy wymaga projektowego podejścia i sprawdzonych rozwiązań.

Pomogę zakomunikować obecności pracodawcy na rynku, przyciągnąć kandydatów, skrócić proces rekrutacji i sprawnie wdrożyć nowe osoby.  Będę mierzyć efektywność podjętych działań i na bieżąco przekazywać rezultaty prac.

Zarządzani procesami

Rosnące wskaźniki w obszarach rotacji, absencji, nadgodzin, malejąca efektywności pracowników oraz satysfakcja z wykonywanej pracy. Zmniejszenie zadowolenia klientów, spadające wyniki finansowe i jakościowe wymagają całościowego podejścia.

Zweryfikuję aktualne procesy, wyszukam luki i wąskie gardła w komunikacji. Zaproponuję wskaźniki i zakresy działań. Wdrożę menedżerów i pracowników w nowe standardy oraz wesprę w codziennym wykonywaniu zadań.

Szkolenia

Dla tych, którzy chcą efektywniej realizować zadania, brać udział w ambitnych projektach, rozwijać się w organizacji, zbudować długofalowe relacje w kontaktach ze współpracownikami i klientami oraz radzić sobie z sytuacjami stresującymi.

Oferowane przeze mnie szkolenia dotyczą m.in. obszarów:

  • wdrożenia pracowników do organizacji
  • Candidate Experience, mapowania ścieżki kandydata i doboru technik w marketingu rekrutacyjnym
  • rekrutacji masowych i sezonowych
  • świadomym planowaniem sprzedaży
  • organizacją czasu
  • rozwojem funkcji menedżerskich
  • budżetowaniem i predykcją wyników
  • ponownym wdrożeniem pracowników na rynek pracy

Konsultacje

Podczas cyklu życia organizacje czasami mierzą się z wyzwaniami takimi jak brak realizacji strategii i wyznaczonych wskaźników, zmniejszenie wyników sprzedaży oraz rentowności firmy, zwiększenie kosztów operacyjnych, konflikty w zespołach niska motywacja do pracy.

Dzięki spojrzeniu z dystansu na sytuację, w której znajduje się firma przedstawię opcje do wyboru oraz wiążące się z nimi szanse jak również zagrożenia. Podpowiem, które z propozycji są najbardziej optymalne w danym momencie dla organizacji.

WYBRANE REZULTATY PRAC

29-89 dni

Skrócenie procesu rekrutacji trwającego od 30 do 90 dni do 1 dnia z zachowaniem 6 etapów.

ok. 120 rekomendacji

Przedstawienie obszernego raportu rekomendacji zmian w obszarze satysfakcji kandydatów dla jednej z największych na Świecie firm rekrutacyjnych.

2%

Obniżenie do 2% absencji chorobowej w okresie grudzień – marzec na grupie ok. 250 pracowników zewnętrznych w branży produkcyjnej.

23%

Zmniejszenie kosztów przygotowania pracowników sezonowych o około 23%.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut
Zarządzanie projektem rekrutacji masowej
Doprowadzenie oddziałów do rentowności
Wdrożenie usługi On-Site i semi Master Vendoring
Rekomendacje zmian w projekcie poprawy satysfakcji kandydatów.

Zamów newsletter i odbierz darmowy e-book!

Chcesz otrzymać e-booka mojego autorstwa o tym jak skutecznie tworzyć persony w rekrutacji? Jako bonus, wraz z e-bookiem otrzymasz gotowy formularz tworzenia persony do wykorzystania w swojej pracy! Dołącz do grona subskrybentów mojego newslettera – dostaniesz go za darmo! W newsletterze będziesz otrzymywać m.in. informacje o nowych tekstach na blogu, e-bookach, webinarach i szkoleniach.

Persona w rekrutacji e-book | MAKINA Katarzyna Piekut